Edukacja w Myśliborskim Parku Krajobrazowy

Edukacja  w Myśliborskim Parku Krajobrazowy

IMG_0039 IMG_0038Członkowie Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, dzięki uprzejmości Zarządu Dolnośląskich Parków Krajobrazowych, w ubiegłym tygodniu , wraz z przyjaciółmi z DPS Jaskulin odbyli lekcję ekologii w terenie.

Ośrodek edukacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu (powiat Jawor, województwo dolnośląskie), położone jest na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”, który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Podstawowym celem ośrodka edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu jest wspomaganie dydaktyki formalnej (szkolnej i akademickiej) i nieformalnej w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw proekologicznych, realizowanych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka. źródło http://dzpk.pl/pl/edukacja/311-salamandraIMG_0043 (2) IMG_0001 (2) IMG_0002 (6) IMG_0002 (7) IMG_0004 (2) IMG_0007 (2) 20160920_090830 DSC_8450 CAM00254 IMG_0001 (2) IMG_0041

cd Sokołowsko

Festiwal Filmów Kieślowskiego zakończony.
W roku 2016 Festiwal odbywał się pod hasłem „ Patrz uważnie „. Filmy prezentowane w tej edycji wzbudzały silne emocje, zmuszały do zadawania pytań , ukazywały świat w jakim dzisiaj żyjemy , pokazywały także kwestie związane z największą od II Wojny Światowej migracją ludności.
Sokołowsko to miasteczko gdzie spotykają się filmowcy i publiczność w niezwykłym kulturowo i architektonicznie miejscu . Gdzie wielcy twórcy światowego kina siedzą obok kinomana w jednym rzędzie na widowni „Kina Zdrowie” . Członkowie Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ze Świebodzic w dniach od 6 do 9 września br.,dzięki środkom pozyskanym z dotacji budżetu Powiatu Świdnickiego po raz kolejny uczestniczyli w Festiwalu Filmów Kieślowskiego. Mimo, że filmy prezentowane podczas Festiwalu nie poruszały łatwych tematów, członkowie Stowarzyszenia dzięki niezwykłemu mikroklimatowi i stworzonym przez organizatorów warunków szybko weszli w rolę wyrafinowanego kinomana. W Sokołowsku pomimo upływającego czasu wyczuwa się ducha i geniusz Krzysztofa Kieślowskiego .Członkowie Stowarzyszenia już czekają na kolejny Festiwal filmowy w Sokołowsku , który nie tylko dla niepełnosprawnych jest formą terapeutyczną.

studia gender

Podyplomowe GENDER STUDIES im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki
Instytut Badań Literackich PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Kierowniczka studiów: dr hab. prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka
Koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel
e-mail: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
strona internetowa: http://genderstudies.pl/
Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.
W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym i queerowym ujęciom m.in. teologii, historii literatury, psychoanalizy, filmoznawstwa, biologii, filozofii, historii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.
W roku akademickim 2016/2017 zajęcia poprowadzą:
zespół projektu NPRH „Archiwum Kobiet: Piszące” : mgr Ewa Serafin, Dominik Purchała, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, mgr Emilia Kolinko (Archiwa kobiet/nowy biografizm. Teoria i praktyka), dr Sebastian Duda (Teologia feministyczna), r.pr. Karolina Kędziora (Warsztat antydyskryminacyjny), dr Barbara Krawcowicz (Wstęp do gender studies I), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Filozofia feministyczna), dr Lena Magnone (Psychoanaliza), dr Katarzyna Sierakowska (Historia ruchów kobiecych i feminizmu), dr hab. Monika Talarczyk-Gubała (Feministyczna krytyka filmowa), mgr Agnieszka Wróbel (Męskość w kulturze. Warsztaty interpretacyjne).
dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: Teoria i praktyka „gender” w naukach społecznych, prawie międzynarodowym i praktyce życia), dr hab. prof. IFiS PAN Maria Gołębiewska (Performatyka słowa i obrazu w kontekście studiów genderowych), dr Dobrochna Kałwa (Feministyczna historia mówiona. Wprowadzenie), dr Maria Pawłowska (Seksualność i gender: biologia a kultura), dr Paulina Pilch (Prawo, płeć a dyskryminacja), mgr Marta Rawłuszko (Polityka równościowa w Polsce – możliwości i ograniczenia), dr Ewa Rumińska-Zimny (Ekonomia), mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), dr Monika Świerkosz (Wstęp do gender studies II).
Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 20 października 2016 r. Kolejna edycja studiów rozpocznie się 29 października 2016 r.
Rekrutację prowadzi mgr Agnieszka Wróbel: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
Szczegółowe informacje: http://genderstudies.pl/
http://genderstudies.pl/index.php/gender-studies/
S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y !!!!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress