WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE POMOCY
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

58-160 Świebodzice, ul. Parkowa 4
NIP 884-24-07-686, REGON 891357410
Nr konta: BGŻ Oddział w Świebodzicach nr 42203000451110000003850540

Świebodzice, dnia 30.03.2015

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zwołuje na dzień 09.05.2016r., na godz. 16,00 Walne Zebranie – Sprawozdawczo- Wyborcze.
Zebranie Członków Stowarzyszenia, odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Parkowej 4

Porządek obrad
1.Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności za rok 2015 prezesa Stowarzyszenia- merytoryczne, Danuta Bacza finansowe
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015
8. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2016
9. Wybory Komisji Rewizyjnej
10. Wybory Zarządu Stowarzyszenia
11. Dyskusja
12. Sprawy różne
13. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
za Zarząd Ewa Dziwosz – prezes Stowarzyszenia

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Na kolanach do Burmistrza

Na kolanach do Burmistrza

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.

Niepełnosprawni na spotkanie z Władzami Miasta w Świebodzicach muszą być wnoszeni na wózku inwalidzkim lub wchodzić na kolanach i to bez żadnej przesady. W dniu 9 marca br., odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z członkami  Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, matkami dzieci niepełnosprawnych oraz osobami korzystającymi z rehabilitacji w Stowarzyszeniu przy ulicy Parkowej 4.

Niepełnosprawność występuje wówczas kiedy otoczenie jest niepełnosprawne tz. nie dostosowane do potrzeb konkretnej osoby. Może już pora aby Władze Miasta w Świebodzicach poważnie i znaleźnym szacunkiem podeszły do problemu i usunęły barierę architektoniczną w Ratuszu. Nie przekonuje nas informacja o tym że ponoć konserwator zabytków nie wyraża zgody na instalacje urządzenia ułatwiającego niepełnosprawnym wejście do bram władzy. Skoro takie urządzenie jest zainstalowane w Ratuszu Wrocławskim, który musimy przyznać wszyscy, jest zabytkiem o niebo wyższej klasy niż nasz poczciwy ale jednak tylko z końca XVIII Ratusz.Może to kwestia intensywności wnoszonych przez Burmistrza wniosków do konserwatora zabytków ? a może zwyczajny brak wyczulenia i należytej uważności na sprawy osób niepełnosprawnych?. Apelujemy wiec do Władz Miasta  o podjęcie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych w naszym mieście;  na początek w Ratuszu i Miejskim Domu Kultury,  aby nikt już więcej nie musiał wchodzić a  właściwie wpełzać na swoich kolanach do Burmistrza.

8 MARCA – Dzień Kobiet

8 MARCA – Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet

to święto obchodzone w wielu krajach na całym świecie już od 1910 roku. Ustanowiono je jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet, ale za jego pierwowzór przyjmuje się obchodzone już w starożytnym Rzymie Matronalia.

Męska część Stowarzyszenia pragnie życzyć wszystkim kobietom nieskończenie wiele okazji do radości, pomyślności w realizowaniu swoich planów prywatnych oraz zawodowych, pociechy i oczywiście dużo zdrowia.

12794457_1773382752890541_2258021271298535803_ntulipany

Informacja

Informacja

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej realizuje projekt pt „Niezbędna kropla w oceanie potrzeb”, który zyskał dofinansowanie z  budżetu Gminy Świebodzice.

Projekt  otrzymał dofinansowanie na zadanie z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia w  kwocie 10 tyś zł. Przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane w okresie luty – maj br., na rehabilitację niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia. 

18 Urodziny Afrodytki

18 Urodziny Afrodytki

Nasza Afrodytka w dniu 28 lutego 2016 r., skończyła 18 lat, w stowarzyszeniu czekały na nią z tej okazji życzenia oraz prezent. ..Żyj nam długo i szczęśliwie, wśród przyjaciół”… przewijało się w życzeniach.Asia wraz z mniej uzdolnionymi w śpiewie członkami stowarzyszenia odśpiewała tradycyjne 100 lat.  Nie obyło się bez słodkości i wspaniałego torta.

 

Członkowie Stowarzyszenia uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych

Członkowie Stowarzyszenia uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych

W dniu 28 lutego 2016 r., członkowie Stowarzyszenia już po raz drugi wzięli udział w Największym Biegu Pamięci w Polsce  „Tropem Wilczym 2016”.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wystartowali w biegu honorowym na dystansie 1963 m, ten dystans jest jednocześnie upamiętnieniem daty śmierci  ostatniego  znanego z imienia i nazwiska  Żołnierza Niezłomnego – Józefa Franczka. „Lalek”taki nosił  pseudonim  zginął w walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod  Piaskami w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku.

Bieg  w Świebodzicach został zorganizowany przez Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice pod patronatem Posła RP Ireneusza Zyski.

Udział w nim wzięło około 200 biegaczy, którzy poza dystansem honorowym biegali na 5 i 10 km.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress